Vagtaftale med Securitas

Nyhed billede
Vi skal hjælpes ad med at passe på Skovvangskolen. Den er vores fælles ansvar. Desværre har der på det seneste været flere episoder med hærværk på skolen. Derfor har vi nu indgået en aftale med Securitas om vagtrundering, når skolen er lukket. Udover vagtrunderingen vil der blive sat skilte op, der indikerer, at Securitas står for vagtrundering. Vi håber, at vagtrunderingen kan reducere de for alt mange episoder af hærværk på skolen, og at vi i fællesskab kan værne om respekten for Skovvangskolen. På nuværende tidspunkt er det nødvendigt at skærpe indsatsen overfor hærværk på skolen. Aftalen med Securitas er trådt i kraft.

SFO