SFO

Nyhedstjenester

 • Folkeskolen
  • Rapport giver status for kommunernes arbejde med inklusion
   Resultaterne af en ny evaluering danner afsæt for 20 kommuners videre arbejde med at nå målene for inklusion. Der er mange fællestræk mellem kommunerne i forhold til status, og hvilke udfordringer ledere og ansatte ser som de største.
  • Landsdækkende Skolevalg skal få flere unge til at stemme
   Folketinget og Undervisningsministeriet arrangerer i januar 2015 et landsdækkende skolevalg for 8. og 9.-klassetrin. Baggrunden for skolevalget er unges relativt lave valgdeltagelse ved kommune- og folketingsvalg, og målet er at styrke elevernes...
  • Det sidste lovforslag om folkeskolereformen er vedtaget i dag
   Folketinget har i dag vedtaget folkeskolereformens tredje og sidste lovforslag. Lovforslaget indeholder en forenkling af skolernes arbejde med de Fælles Mål og elevplanerne. Samtidig ændres kravene til kommunernes kvalitetsrapporter, så de i højere grad...
  • Vil du være med til at styrke matematik&shyundervisningen?
   Kom til Odense mandag den 26. maj 2014 og deltag i den første matematikvejlederkonference. Konferencen er for matematikvejledere og lærere med tilsvarende funktioner fra alle landets skoler.
  • Projektet ’Udvikling af Udeskole’ bliver skudt i gang
   For at udvikle udeskolen bedst muligt holder undervisningsminister Christine Antorini og miljøminister Kirsten Brosbøl i dag rundbordsmøde med fagpersoner og interessenter inden for området. Mødet bliver startskuddet for det videre arbejde med...